Развитие на умения за поправяне и рециклиране от типа "направи си сам сред младежите за нашето общо устойчиво бъдеще
Развитие на умения за поправяне и рециклиране от типа "направи си сам сред младежите за нашето общо устойчиво бъдеще
Развитие на умения за поправяне и рециклиране от типа "направи си сам сред младежите за нашето общо устойчиво бъдеще

Проектът DIYfuture – Развитие на умения за поправяне и рециклиране от типа „направи си сам сред младежите за нашето общо устойчиво бъдеще има за цел да научи младите хора на умения „направи си сам“, за да се увеличи животът на продуктите и устойчивото потребление.

В същото време проектът ще научи младите хора на основите на предприемачеството, за да се запълни пропастта между необходимостта от кръгова икономика и настоящата реалност, в която стоките се потребяват прекомерно.

Относно

Добре дошли в проекта DIYfuture – Развитие на умения за поправяне и рециклиране от типа „направи си сам“ сред младежите за нашето общо устойчиво бъдеще, който има за цел да научи младите хора на умения „направи си сам“ и на основите на предприемачеството, за да:

Даде възможност на младите хора да разработват свои собствени продукти и предприятия, да се съживи културата на поправката и рециклирането, като по този начин се повиши устойчивостта на нашето общество, да се запълни празнината между необходимостта от кръгова икономика и настоящата реалност на свръхпотребление.

За да подпомогне работата ни с целевите групи, проектът DIYfuture има за цел:

Да подобри уменията на младежите за ръчна работа и способността им да поправят, рециклират и модернизират продукти. Това ще бъде постигнато чрез комбинация от електронни лекции и проекти „Направи си сам“

Да повиши предприемаческите умения на младежите чрез проучване на самостоятелно създадени продукти

Даване на възможност на младите хора да започнат собствени проекти „Направи си сам“ или да започнат собствен бизнес

Нашите целеви групи:

Млади хора (на възраст 18-26 години), на които обикновено им липсват умения за ръчна изработка или поправка.

Учители, обучители, предприемачи, образователни институции.