Резултати от проекта

За да подпомогне работата ни с целевите групи (млади хора на възраст 18-26 години, учители, обучители, предприемачи, образователни институции), проектът DIYfuture ще осигури следните резултати:

Резултат 1

Изготвяне на доклад за състоянието

Coming soon

Резултат 2

Разработване на учебни материали по предприемачество и умения "Направи си сам"

Coming soon

Резултат 3

Мобилност и работилници

Coming soon