Αποτελέσματα Έργου

Σε συνάρτηση με τις Ομάδες Στόχος (Νέοι ενήλικες (ηλικίας 18-26 ετών, Καθηγητές, Εκπαιδευτές, Επιχειρηματίες, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), το έργο DIYfuture θα προσφέρει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Αποτέλεσμα 1

Προετοιμασία του Status Report

Coming soon

Αποτέλεσμα 2

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στην επιχειρηματικότητα και τις δεξιότητες DIY

Coming soon

Αποτέλεσμα 3

Κινητικότητα και εργαστήρια

Coming soon