Ανάπτυξη DIY δεξιοτήτων επισκευής και αποκατάστασης
Ανάπτυξη DIY δεξιοτήτων επισκευής και αποκατάστασης
Ανάπτυξη DIY δεξιοτήτων επισκευής και αποκατάστασης

Το έργο DIYfuture – Ανάπτυξη DIY δεξιοτήτων επισκευής και αποκατάστασης μεταξύ των νέων για το κοινό μας βιώσιμο μέλλον έχει ως στόχο να διδάξει στους νέους δεξιότητες DIY (do it yourself) για την αύξηση της διάρκειας ζωής των προϊόντων και τη βιώσιμη κατανάλωση. 

Ταυτόχρονα, το έργο θα διδάξει στους νέους τα βασικά της επιχειρηματικότητας, με σκοπό να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της ανάγκης για μια κυκλική οικονομία και της τρέχουσας πραγματικότητας όπου τα αγαθά υπερκαταναλώνονται.

Σχετικά με αυτό

Καλωσορίσατε στο έργο DIYfuture – Ανάπτυξη DIY δεξιοτήτων επισκευής και αποκατάστασης μεταξύ των νέων για το κοινό μας βιώσιμο μέλλον που έχει ως στόχο να διδάξει στους νέους δεξιότητες DIY (do it yourself) και τα βασικά στοιχεία της επιχειρηματικότητας με σκοπό να:

Ενδυναμώσει τους νέους ώστε να δημιουργήσουν τα δικά τους προϊόντα και επιχειρήσεις, να αναζωογονήσει την κουλτούρα της επισκευής και της ανακύκλωσης, ενισχύοντας έτσι τη βιωσιμότητα στην κοινωνία μας, να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της ανάγκης για μια κυκλική οικονομία και της τρέχουσας πραγματικότητας του υπερκαταναλωτισμού.

Προς στήριξη αυτής της προσπάθειας, το έργο DIYfuture έχει τους ακόλουθους σκοπούς:

Βελτίωση των δεξιοτήτων χειροτεχνίας των νέων και της ικανότητάς τους να επισκευάζουν, ανακυκλώνουν και αναβαθμίζουν προϊόντα. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω του συνδυασμού ηλεκτρονικών διαλέξεων και έργων DIY.

Ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων μέσω μιας μελέτης περίπτωσης ενός self-made προϊόντος.

Ενδυνάμωση των νέων για να ξεκινήσουν τα δικά τους έργα DIY ή τη δική τους επιχείρηση.

Ομάδες στόχος

Νέοι ενήλικες (ηλικίας 18-26 ετών) που τείνουν να έχουν έλλειψη δεξιοτήτων DIY και χειρονακτικών δεξιοτήτων.

Καθηγητές, Εκπαιδευτές, Επιχειρηματίες, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.