Razvoj veščin DIY popravljanja in predelave med mladimi za našo skupno trajnostno prihodnost
Razvoj veščin DIY popravljanja in predelave med mladimi za našo skupno trajnostno prihodnost
Razvoj veščin DIY popravljanja in predelave med mladimi za našo skupno trajnostno prihodnost

Projekt DIYfuture – Razvoj veščin DIY popravljanja in predelave med mladimi za našo skupno trajnostno prihodnost si prizadeva poučevati mlade veščin “naredi sam” ali DIY za podaljšanje življenjske dobe izdelkov in trajnostno potrošnjo. 

Hkrati bo projekt mlade poučeval osnove podjetništva, da bi zapolnili vrzel med potrebo po krožnem gospodarstvu in trenutno realnostjo, kjer je blagovna potrošnja prekomerna.

O nas

Dobrodošli v projektu DIYfuture – Razvoj veščin DIY popravljanja in predelave med mladimi za našo skupno trajnostno prihodnost, ki si prizadeva poučevati mlade veščin “naredi sam” in osnove podjetništva z namenom:

opolnomočiti mlade za razvoj lastnih izdelkov in podjetij, oživili kulturo popravljanja in recikliranja ter s tem povečali trajnost v naši družbi, zapolniti vrzel med potrebo po krožnem gospodarstvu in trenutno realnostjo prekomerne potrošnje.

Da bi podprli naše delo z našimi ciljnimi skupinami, projekt DIYfuture stremi k:

Izboljšanju veščin ročnih spretnosti mladih in njihovo sposobnost popravljanja, recikliranja in nadgradnje izdelkov. To bo doseženo s kombinacijo spletnih predavanj in projektov “naredi sam”

Spodbujanju podjetniških veščin mladih na primeru lastno narejenega izdelka

Opolnomočenju mladih, da začnejo lastne projekte “naredi sam” ali ustanovijo lastno podjetje

Naše ciljne skupine:

Mladi odrasli (stari od 18 do 26 let), ki jim primanjkuje veščin “naredi sam” in ročnih spretnosti.

Učitelji, trenerji, podjetniki, izobraževalne ustanove.