Partnerji

Projekt DIYfuture trenutno razvija skupina 5 partnerskih organizacij iz cele Evrope.

Več o naši projektni ekipi si lahko preberete v naslednjih profilih:

MIITR - Mednarodni inštitut za implementacijo trajnostnega razvoja

MIITR je zasebna nevladna organizacija (NVO), ustanovljena leta 2017 v Mariboru, Slovenija. Zaposleni imajo visoko strokovno znanje in kompetence na področjih ekonomije, okolja, družbenih in računalniških ved, pa tudi projektnega vodenja, promocijskih in diseminacijskih aktivnosti ter inovativnih oblik poučevanja. Poslanstvo MIITR je raziskovanje, izobraževanje, ozaveščanje in svetovanje o trajnostnem razvoju, s poudarkom na socialnem in zelenem podjetništvu, družbenih inovacijah, krožnem gospodarstvu, vključevanju mladih in sodobnem neformalnem e-izobraževanju za pospešitev razvoja bolj trajnostne družbe. Stremijo k reševanju relevantnih družbenih vprašanj in izboljšanju kakovosti življenja mladih in odraslih.

OOZ - Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor

OOZ Maribor je ustanovljena v skladu z Obrtnim zakonom, Statutom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in Statutom Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor. Je neodvisna, strokovna poslovna, nestrankarska organizacija in subjekt javnega prava. Osnovno poslanstvo Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor je služenje obrtnim in drugim podjetniškim poslovnim subjektom. Delujejo predvsem na področjih svetovalnih storitev, informacijskih dejavnsoti, sejemskih aktivnosti, izobraževanja in izvajanja javnih pooblastil

APS Polygonal

Polygonal je neprofitna organizacija, ki deluje na področju izobraževanja in opolnomočenja ter ponuja e-učenje, izobraževanje o trajnosti in zelenem prehodu, podjetniško izobraževanje, digitalno in IT usposabljanje. So zelo aktivni in vidni na lokalni ravni v Coriju z različnimi ciljnimi skupinami, veliko pa delajo tudi z mladimi. Poligonal je mladinska organizacija, katere člani so večinoma stari do 30 let. Organizacija je svojo pot začela kot središče za inovacije na podeželju za mlade in nemočne skupine. Organizacija se ponaša z laboratorijem za podjetništvo in digitalnim usposabljanjem za izboljšanje digitalnih in zelenih veščin.

Od leta 2018 je bilo v njihove dejavnosti vključenih več kot 300 mladih v šolah in družabnih društvih. Vse dejavnosti Polygonala so usmerjene v razvijanje podjetniških veščin za izgradnjo samozavesti, vzorcev neodvisnosti, eksperimentiranja in odkrivanja. Polygonal sodeluje z različnimi mladinskimi združenji in ​​skozi vse leto organizira različne dogodke, namenjene krepitvi in spodbujanju kreativnosti mladih.

"Horizont ProConsult" EOOD

Horizont ProConsult Ltd si prizadeva doseči odličnost v izobraževanju z oblikovanjem izobraževalnih programov, spodbujanjem in podpiranjem projektov učne mobilnosti z uporabo metod neformalnega izobraževanja ter razvojem povezanih metodologij in izobraževalnih virov. Organizacija močno verjame v uspeh in koristi praktičnega usposabljanja, vseživljenjskega učenja, neformalnega izobraževanja, mednarodne učne mobilnosti in programov poklicnega usposabljanja na lokalni in evropski ravni. Horizon ProConsult Ltd se zavzema za promocijo izboljšanja kakovosti in odličnosti v izobraževanju in usposabljanju, s posebnim poudarkom na obravnavanju brezposelnosti in zmanjševanju vrzeli in neskladnosti veščin na trgu dela.

Horizont ProConsult Ltd sodeluje predvsem z izobraževalnimi ustanovami v Bolgariji, je pa tudi zelo dejaven na mednarodni ravni, saj sodeluje z institucijami na področju izobraževanja in usposabljanja odraslih in poklicnega izobraževanja, vključno s CEDEFOP, podjetji, izobraževalnimi ponudniki in ustanovami. Organizacija si prizadeva za spodbujanje uresničevanja na trgu dela in za izboljšanje kakovosti izobraževanja in usposabljanja, še posebej skozi razvoj inovativnih izobraževalnih praks in političnih priporočil, izvajanjem shem mobilnosti v resničnih delovnih okoljih in dejavnostmi usposabljanja.

CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD

Center za socialne inovacije (CSI) je raziskovalna in razvojna organizacija, ki se osredotoča na spodbujanje socialnih inovacij, ki lahko prinesejo pozitivne spremembe na lokalni, nacionalni, regionalni in globalni ravni. CSI verjame, da lahko štirje stebri socialne interakcije, izobraževanja, razvoja in ekonomske racionalizacije, skupaj s temeljno trdnimi in trajnostnimi rešitvami ter prekinitvijo ustaljenih rešitev sistemskih socialnih problemov privedejo do ustvarjalnih rešitev, ki vplivajo na pomembne spremembe socialne strukture vsake družbe.

CSI tesno sodeluje pri reševanju tržnih, socialnih, ekonomskih in izobraževalnih izzivov z vladami, lokalnimi upravnimi agencijami, neprofitnimi agencijami, komercialnimi subjekti in izobraževalnimi ustanovami. Identificirajo in obravnavajo sistemske izzive z raziskavami, ki temeljijo na dokazih, najsodobnejšim raziskovanjem globalnih, nacionalnih, regionalnih in lokalnih rešitev, razvijanjem rešitev ob upoštevanju lokalnega ekosistema, kulturne dinamike, zadovoljevanjem potreb deležnikov in izvajanjem teh rešitev, medtem ko stalno vzdržujejo povratni tok informacij in prilagoditve.